ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Η επίδραση διαφόρων επιθεμάτων στη βιωσιμότητα και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων.

Κατεβάστε τη μελέτη  

Δημοσίευση: Plastic and Reconstructive Surgery, 2006; 117 (Supplement 7): 110S-118S. Copyright© American Society of Plastic Surgeons.
Γλώσσα γραφής: Αγγλικά.

Αντικείμενο Μελέτης:
Η επούλωση ελκών συμπεριλαμβάνει τις φάσεις του καθαρισμού, της κοκκιοποίησης/αγγειογένεσης και της επιθηλιοποίησης. Ένα βέλτιστο μικροπεριβάλλον και η απουσία κυτταροτοξικών παραγόντων είναι κρίσιμα για την επιθηλιοποίηση. Αυτή η μελέτη εξετάζει τον αντίκτυπο των δειγμάτων διαφόρων επιθεμάτων στην επιβίωση των κεράτινων κυττάρων και τον πολλαπλασιασμό τους. Αποικίες ανθρώπινων κεράτινων κυττάρων εκτέθηκαν για 40 ώρες σε τουλάχιστον 3 δείγματα των παρακάτω επιθεμάτων, τα οποία ελέγχθηκαν εις οκταπλούν: Comfeel Plus Transparent, Contreet-H, SeaSorb (Coloplast), Aquacel-Ag, Aquacel (ConvaTec), Acticoat, Algisite M (Smith & Nephew), Avance (SSL), Hydrasorb (Kendall) και Σιλικόνη (Corning). Η σιλικόνη παρείχε το υλικό αναφοράς. Τα στοιχεία ελέγχου ήταν κύτταρα τα οποία καλλιεργήθηκαν σε υπόστρωμα το οποίο επωάστηκε υπό συνθήκες πανομοιότυπες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στα δείγματα. Μετρήθηκαν η επιβίωση και ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων.

Σύνοψη Συμπερασμάτων:
Τα δείγματα των αργυρούχων επιθεμάτων Acticoat (νανοκρυσταλικός άργυρος), Aquacel-Ag, Contreet-H ήταν τα πιο κυτταροτοξικά καθώς μετά την εφαρμογή τους στα δείγματα υπήρξε απώλεια δραστηριότητας κατά 95%, ενώ η επίδραση του Avance κυμάνθηκε σε απώλεια δραστηριότητας μεταξύ 54%-98%. Η τοξική δόση του αργύρου στα κερατινοκύτταρα ήταν μεγαλύτερη από 78mg/lit., ενώ στα 12,5mg/lit. υπήρχε 50% μείωση της μεταβολικής δραστηριότητας μετά από 3 ώρες έκθεσης, (Σελ.115S). Τα επιθέματα Hydrasorb επίσης μείωσαν την κυτταρική βιωσιμότητα κατά 40%-50% αλλά επηρέασαν σημαντικά και τον πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων (μείωση πολλαπλασιαστικής ικανότητας 70%-90%) και τη μορφολογία τους. Στα δείγματα των αλγινικών επιθεμάτων Algisite M, SeaSorb και Contreet-H διαπιστώθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ασβεστίου, μείωσαν σημαντικά (60%-90%) τον πολλαπλασιασμό - εντός 24 ωρών για το Algisite M και το SeaSorb - των κερατινοκυττάρων και επηρέασαν επίσης τη μορφολογία τους. Τα υδροκολλοειδή δείγματα των Aquacel και Comfeel Plus transparent προκάλεσαν μικρή (10%-20%) αλλά ικανή αναστολή του πολλαπλασιασμού των κερατινοκυττάρων. Η αρχή της μικρότερης δυνατής ζημίας θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την επιλογή του επιθέματος επούλωσης. Τα αργυρούχα επιθέματα είναι κυτταροτοξικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την απουσία μόλυνσης. Επιθέματα αλγινικού ασβεστίου με υψηλή περιεκτικότητα ασβεστίου επηρεάζουν τον πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων πιθανότατα ενεργοποιώντας θανατηφόρα διαφοροποίηση των κερατινοκυττάρων. Τέτοιου τύπου επιθέματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε περιπτώσεις όπου ο πολλαπλασιασμός των κερατινοκυττάρων είναι κρίσιμος, (Σελ.110S & Σελ.112S). Τα ασβεστούχα ιόντα προάγουν την αιμόσταση αλλά το ασβέστιο επίσης επηρεάζει βασικές κυτταρικές δραστηριότητες όπως η μετακίνηση, ο πολλαπλασιασμός και η διαφοροποίηση, (Σελ.116S).

Μελετητές: Joanne E. Paddle-Ledinek, M.Sc., A.M., Zeyad Nasa, B.Sc. and Heather J. Cleland, F.R.A.C.S. Μελβούρνη - Αυστραλία.

Επικοινωνία

+30 2510 231 550

info@bioskin.gr

Φιλικής Εταιρείας 5 Καβάλα

Αποκλειστικός Διανομέας Ελλάδας & Κύπρου

Η εταιρία Bioskin έχει την ευθύνη αποκλειστικής διάθεσης των προϊόντων L-Mesitran® στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έχοντας υπάρξει επί σειρά ετών περιφερειακός αντιπρόσωπος των προϊόντων στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη, διαθέτει σημαντική συσσωρευτική εμπειρία στον τομέα της υγρής επούλωσης και στη διαχείριση των συγκεκριμένων προϊόντων.

_

Η παροχή των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω σημείων διάθεσης:

  • Πάροχοι ΕΟΠΥΥ (Προϋποτίθεται η ύπαρξη γνωμάτευσης από χειρουργό)
  • Φαρμακεία
  • Καταστήματα Ορθοπεδικών
  • Νοσοκομεία
  • Κτηνιατρεία
© 2018 Bioskin. All Rights Reserved. Designed By Webd.gr