ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Μία in vitro μελέτη της κυτταροτοξικότητας των επιθεμάτων μελιού και αργύρου.

Κατεβάστε την μελέτη  

Δημοσίευση: Journal of Wound Care (JWC), Vol 18, No 9, September 2009. Γλώσσα γραφής: Αγγλικά.

Αντικείμενο Μελέτης:
Σκοπός της μελέτης είναι να προσδιορίσει αν τα επιθέματα με μέλι ιατρικού τύπου και τα αργυρούχα επιθέματα που χρησιμοποιούνται στην επούλωση ελκών από επαγγελματίες υγείας είναι in vitro κυτταροτοξικά σε επιδερμικά κερατινοκύτταρα και δερματικές ινοβλάστες. Για τη μελέτη αναπτύχθηκαν in vitro αποικίες ιστών από ανθρώπινα κερατινοκύτταρα και ινοβλάστες. Άθικτες καλλιέργειες χρησιμοποιήθηκαν ως controls (Ομάδα Ι). Μικρά εμφυτεύματα επιθεμάτων μονοποικιλιακού μελιού ιατρικού τύπου L-Mesitran (Ομάδα ΙΙ) και νανοκρυσταλλικός άργυρος Acticoat της εταιρίας Smith and Nephew (Ομάδα ΙΙΙ) τοποθετήθηκαν σε φρεάτια δοκιμής και καλλιεργήθηκαν με κάθε μία από τις δύο ομάδες κυττάρων. Μορφολογικές μεταβολές συμπεριλαμβανομένης της τοξικότητας των κυττάρων μελετήθηκαν με τη χρήση ανεστραμμένου μικροσκοπίου, χρωστικής Trypan Blue και του συστήματος μέτρησης κυτταροτοξικότητας Rosdy and Clauss.

Σύνοψη Συμπερασμάτων:

Στις άθικτες αποικίες απαρτιζόμενες από κερατινοκύτταρα και ινοβλάστες (Ομάδα Ι) αναπτύχθηκαν στο 90% όλων των περιπτώσεων. Στην Ομάδα ΙΙ, στις αποικίες των εμφυτευμάτων μελιού ιατρικού τύπου, ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων παρέμεινε ενεργός επί δύο και τέσσερις μήνες. Η βιωσιμότητα των κυττάρων παρέμεινε άθικτη ενώ η τοξικότητα των κυττάρων ήταν ανύπαρκτη μετά από τέσσερις μήνες συνεχούς καλλιέργειας των αποικιών. Στην Ομάδα ΙΙΙ, η τοξικότητα επισημάνθηκε με υψηλά μη-βιώσιμα επίπεδα και κυτταρικές μετρήσεις συγκριτικά με τις ομάδες Ι και ΙΙ (p<0.05). Αυτό καταδεικνύει ότι ο άργυρος επέδρασε ανασταλτικά στον επιδερμικό κυτταρικό πολλαπλασιασμό, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι εμπεριέχει κυτταροτοξικά στοιχεία. Τα προϊόντα μελιού ιατρικού τύπου επέδειξαν έξοχη κυτταροσυμβατότητα με τις αποικίες κυτταρικών ιστών συγκριτικά με τα επιθέματα αργύρου, τα οποία επέδειξαν σταθερή τοξικότητα στα κύτταρα και στις αποικίες, (Σελ. 383).

Μελετητές:
D. F. Du Toit, MBCHB, FCS(SA), FRCS, PHD, DPHIL (OXON), Professor and Research Fellow: Division of Anatomy and Histology, Academic Department of Biomedical Sciences, Faculty of Health Sciences, University of Stellenbosch, Tygerberg Campus, Parow, South Africa.
B. J. Page
, Msc, PhD. Division Head and Academic Professorial Chair of Anatomy and Histology, Department of Biomedical Sciences, Faculty of Health Sciences, University of Stellenbosch Medical School, Parow, South Africa. Πάροου - Νότια Αφρική.

Επικοινωνία

+30 2510 231 550

info@bioskin.gr

Φιλικής Εταιρείας 5 Καβάλα

Αποκλειστικός Διανομέας Ελλάδας & Κύπρου

Η εταιρία Bioskin έχει την ευθύνη αποκλειστικής διάθεσης των προϊόντων L-Mesitran® στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έχοντας υπάρξει επί σειρά ετών περιφερειακός αντιπρόσωπος των προϊόντων στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη, διαθέτει σημαντική συσσωρευτική εμπειρία στον τομέα της υγρής επούλωσης και στη διαχείριση των συγκεκριμένων προϊόντων.

_

Η παροχή των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω σημείων διάθεσης:

  • Πάροχοι ΕΟΠΥΥ (Προϋποτίθεται η ύπαρξη γνωμάτευσης από χειρουργό)
  • Φαρμακεία
  • Καταστήματα Ορθοπεδικών
  • Νοσοκομεία
  • Κτηνιατρεία
© 2018 Bioskin. All Rights Reserved. Designed By Webd.gr